MÁY KHOAN BÀN

2. Máy cung cấp độ chính xác nhờ thiết kế vận hành thủ công kết hợp với tâm trục ổn định.

3. Bất kỳ sản phẩm nào của dòng sản phẩm có dung sai nhỏ hơn 0,07mm theo phương thẳng đứng giữa tâm trục chính và bàn làm việc. Chúng tôi đã kiểm tra và cải thiện độ chính xác của tất cả các máy.

4.  Chất lượng sản xuất tại Đài Loan.

0983 746 894