Máy phay CNC hiện đã trở thành thiết bị gia công cơ khí không thể thiếu và dễ dàng bắt gặp ở gần như mọi công xưởng, từ những công xưởng có quy mô nhỏ cho đến các công xưởng sản xuất với sản lượng lớn.

So với các máy điều khiển bằng tay, sản phẩm từ máy phay CNC không phụ thuộc vào tay nghề của người điều khiển mà phụ thuộc vào chương trình đã được cài đặt sẵn vào máy. Người điều khiển cần có kiến thức cơ bản và hiểu rõ các quy tắc về kỹ thuật trong quá trình theo dõi kiểm tra các chức năng hoạt động của máy.

0983 746 894